De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School beoogt leerlingen een leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien en baseert zich op succesvolle pedagogiek en didactiek, zoals het ‘Finse model’.

De school gaat uit van de aanname dat de mogelijkheid voor leerlingen om zelfstandig keuzes te maken onder begeleiding van vakbekwame docenten het leren positief beïnvloedt.  Een logisch uitvloeisel hiervan is het vervangen van het jaarsysteem door opdrachten. Dat houdt dus in dat het moment en het niveau (vwo, havo, vmbo-t) waarop een vak wordt afgesloten voor elke leerling anders kan zijn.

 

Op de Vinse School leert men ook door te doen en te werken aan kunstzinnige en/of technische producties in een niet-schoolse omgeving.

De ‘buitenwereld’ wordt structureel betrokken bij het onderwijs van de Vinse School. De school gaat een hechte samenwerking aan met vakmensen die bereid zijn hun kennis te delen.

 

De Vinse School is in augustus 2015 van start gegaan met schoolwisselaars.   Vanaf augustus 2016 is reguliere instroom mogelijk (8e groepers).  Het uitgangspunt blijft dan evenwel dat er wordt uitgegaan van een beheerste groei, mede gelet op de voorlopig maximaal beschikbare huisvestingscapaciteit en mede gelet op de gewenste samenstelling van de leerlingenpopulatie.

 

 

 

 

 

voor het volledige schoolplan: