De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School baseert zich zowel op het Finse onderwijs als op de klassieke onderwijsvernieuwing van het begin van de vorige eeuw. Een fundamenteel kenmerk van de klassieke methode (van de Nederlandse Kees Boeke) is differentiatie. De leerstof van elk leerjaar is per vak en niveau vastgelegd in de vorm van taken (opdrachten, practicum, toetsen) waardoor heterogene groepen in de onderbouw mogelijk zijn.

 

De Vinse School baseert zich ook op de in Finland ontwikkelde inzichten op het gebied van onderwijs (het ‘aquarium-project’). Om leerlingen optimaal te begeleiden binnen (vakinhoudelijk) en buiten de school (beroepsperspectief) zijn docenten nodig met een gedegen kennis van hun vakgebied in combinatie met begrip voor het feit dat niet elke leerling hetzelfde is en die zich richten op wat (aantoonbaar) werkt. En, niet van het minste belang, er moet voor leerlingen iets te beleven zijn waardoor motivatie een motor voor ontwikkeling is.

 

Nederlandse onderwijswetgeving verschilt echter van de Finse situatie, qua inrichting, leerplicht, examinering en zo meer. We zijn dus geen ‘Finse’ school maar een ‘Vinse’.