De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School baseert zich zowel op het Finse onderwijs als op de ideeën van de traditionele onderwijsvernieuwers van begin vorige eeuw. Bij deze vernieuwers is het onderwijs gericht op de belangstelling en de ontwikkelingsfase van iedere leerling afzonderlijk, maar eerbiedigt ook gemeenschapszin. Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en ondernemende mensen, ten dienste van zichzelf en de samenleving. Het onderwijsprogramma van elk leerjaar is per vak en per niveau vastgelegd waardoor een brede brugklas in de onderbouw mogelijk is.

Lees meer...

LEERLINGEN-PROFIEL

De Vinse School is een school voor creatieve kunstzinnige kinderen. Wij zoeken in leerlingen bepaalde kwaliteiten, zoals interesse voor kunst en cultuur en het vermogen (ook) zelfstandig te werken.


Instroom in de eerste klas gaat volgens de gemeentelijke loting.

 

Lees meer...

OUDERS