De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School baseert zich zowel op het Finse onderwijs als op de ideeën van de traditionele onderwijsvernieuwers van begin vorige eeuw. Bij deze vernieuwers is het onderwijs gericht op de belangstelling en de ontwikkelingsfase van iedere leerling afzonderlijk, maar eerbiedigt ook gemeenschapszin. Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en ondernemende mensen, ten dienste van zichzelf en de samenleving. Het onderwijsprogramma van elk leerjaar is per vak en per niveau vastgelegd waardoor een brede brugklas in de onderbouw mogelijk is.

Lees verder...

LEERLINGEN-PROFIEL

Vanuit de positie van de Vinse School wordt de kwaliteit van het onderwijs bepaald door de ontwikkeling van de leerlingen.  Van de  leerlingen wordt ook een grote inzet verwacht, ten aanzien van de (eigen) ontwikkeling.  Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot autonome, creatieve, ondernemende en sociale mensen.

Lees meer...

OUDERS