De Vinse School

S C H O O L P L A N

De Vinse School beoogt leerlingen een leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien en baseert zich op succesvolle pedagogiek en didactiek, zoals het ‘Finse model’.

De school gaat uit van de aanname dat de mogelijkheid voor leerlingen om zelfstandig keuzes te maken onder begeleiding van vakbekwame docenten het leren positief beïnvloedt.  Een logisch uitvloeisel hiervan is het vervangen van het jaarsysteem door opdrachten. Dat houdt dus in dat het moment en het niveau (vwo, havo, vmbo-t) waarop een vak wordt afgesloten voor elke leerling anders kan zijn.

Lees verder...

PROFIEL

Vanuit de positie van de Vinse School wordt de kwaliteit van het onderwijs bepaald door de ontwikkeling van de leerlingen.  Van de  leerlingen wordt ook een grote inzet verwacht, ten aanzien van de (eigen) ontwikkeling.  Het doel is dat leerlingen – naast het behalen van een regulier schooldiploma – zich ontwikkelen tot autonome, creatieve, ondernemende en sociale mensen.

Lees meer...

OUDERS