De Vinse School

Aanmelden op de Vinse School voor zij-instromers / schoolwisselaars

Het is mogelijk om in het schooljaar 2018-2019 in te stromen in de 2de, 3de, 4de of 5de klas. De plaatsen zijn, vanwege de kleine omvang van onze school, echter beperkt, zeker in de onderbouw (2de en 3de leerjaar). De Vinse School is een school met een speciaal ‘profiel’; wij zoeken daarom leerlingen met:

 

•  Aantoonbare belangstelling voor kunst en wetenschap;

•  Fundamentele nieuwsgierigheid naar wat de school te bieden heeft en om dat

    op een mogelijk eigenzinnige wijze te exploreren met een groeiende mate van

    zelfstandigheid;

•  Gebleken bereidheid om samen te werken/andere leerlingen te helpen;

•  Een mavo-, havo- of vwo-advies;

•  Geschikt voor leerlingen die op een respectvolle manier met medeleerlingen en leerkrachten omgaan.

 

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe leerling en de Vinse School goed bij elkaar passen, hanteren wij de volgende stappen in de aanmeldingsprocedure voor zij-instromers.

 

Wij verzoeken u om eerst alle onderstaande gegevens te verzamelen en deze te sturen naar:

zij-instroom@vinseschool.nl.

 

•  Aanmeldingsformulier zij-instroom (download PDF)

 

•  Schoolwisselaarsformulier (aan te vragen bij de mentor of afdelingsleider van de huidige school);

•  Recente cijferlijst huidige school.

 

Stap 1: verzamelen gegevens zij-instromer

 

•  Schoolwisselaarsformulier (aan te vragen bij de mentor of afdelingsleider van de huidige school);

•  Recente cijferlijst huidige school.

 

Stap 2: uitnodiging kennismakingsgesprek

 

Als onze aannamecommissie kans ziet op een goede match tussen de zij-instromer en de Vinse School, volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek maken zij-instromer, ouders/verzorgers en de school kennis met elkaar. We zullen met name in gaan op de punten die een ‘Vinse leerling’ omschrijven (zie hierboven). Uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen.

 

Stap 3: besluit aannamecommissie

 

Na het kennismakingsgesprek neemt de aannamecommissie een beslissing over definitieve toelating tot de Vinse School.